معنی و ترجمه کلمه noblesse oblige به فارسی noblesse oblige یعنی چه

noblesse oblige


بزرگوارى و سخاوتمندى ،نشانه نجيب زادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها