معنی و ترجمه کلمه nock به فارسی nock یعنی چه

nock


شکاف انتهاى کمان ،سوفار،جاى زه کمان ،شکاف ميان کفل ها،پيکان بر زه گذاشتن ،زه کردن
ورزش : شيار انتهاى تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها