معنی و ترجمه کلمه noctambulation به فارسی noctambulation یعنی چه

noctambulation


)noctambulism(راه رفتن در خواب ،خواب( مخصوصا خواب هيپنويتزم)،شبگردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها