معنی و ترجمه کلمه noctambulism به فارسی noctambulism یعنی چه

noctambulism


)noctambulation(راه رفتن در خواب ،خواب( مخصوصا خواب هيپنويتزم)،شبگردى
روانشناسى : خوابگردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها