معنی و ترجمه کلمه noctule به فارسی noctule یعنی چه

noctule


يکجور شب کور در انگلستان که از همه شبکورهاى ديگر ان کشوربزرگتراست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها