معنی و ترجمه کلمه nodality به فارسی nodality یعنی چه

nodality


وابستگى به گره ،نزديکى به گره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها