معنی و ترجمه کلمه node of ranvier به فارسی node of ranvier یعنی چه

node of ranvier


روانشناسى : گره رانويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها