معنی و ترجمه کلمه node به فارسی node یعنی چه

node


ابتدا يا انتهاى مسير حرکت ،گره ،اشکال ،دشوارى ،برامدگى ،ورم ،غده ،منحنى
علوم مهندسى : گره
کامپيوتر : گره
الکترونيک : گره
عمران : محل برخورد بردارها در نمونه بردارى
شيمى : گره
روانشناسى : گره
نجوم : گره
ورزش : گره
علوم هوايى : گره
علوم نظامى : مقاطع مسير حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها