معنی و ترجمه کلمه nodose به فارسی nodose یعنی چه

nodose


)nodous(داراى برامدگى هاى مشخص ،گره دار،قنبلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها