معنی و ترجمه کلمه nodous به فارسی nodous یعنی چه

nodous


)nodose(داراى برامدگى هاى مشخص ،گره دار،قنبلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها