معنی و ترجمه کلمه nodular به فارسی nodular یعنی چه

nodular


گره دار،ورم کرده ،قلنبه شده ،گره گره
علوم مهندسى : کروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها