معنی و ترجمه کلمه nodule به فارسی nodule یعنی چه

nodule


دردانه ،گره ريز،برامدگى کوچک ،قلنبه کوچک ،کلوخه ،برامدگى ،عقده
معمارى : دانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها