معنی و ترجمه کلمه noetic به فارسی noetic یعنی چه

noetic


شخص دانا و فکور،ادراکى ،معرفتى ،هوشى ،ذهنى ،قياس منطقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها