معنی و ترجمه کلمه nog به فارسی nog یعنی چه

nog


سيخک( اصطلاح شيراز)، )nogg(ميخ بزرگ چوبى ،زرده تخم مرغ که بامشروب مخلوط شده باشد)eggnog(
معمارى : سيخک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها