معنی و ترجمه کلمه nogging به فارسی nogging یعنی چه

nogging


اجرى که بان فواصلى را پر مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها