معنی و ترجمه کلمه noise pollution به فارسی noise pollution یعنی چه

noise pollution


نوف الايى
زيست شناسى : الودگى صدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها