معنی و ترجمه کلمه noise suppression به فارسی noise suppression یعنی چه

noise suppression


پارازيت گيرى
علوم مهندسى : جلوگيرى از پارازيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها