معنی و ترجمه کلمه noise-reducing antenna system به فارسی noise-reducing antenna system یعنی چه

noise-reducing antenna system


الکترونيک : انتن ضد همهمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها