معنی و ترجمه کلمه noisy picture به فارسی noisy picture یعنی چه

noisy picture


الکترونيک : تصوير همهمه اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها