معنی و ترجمه کلمه nolens volens به فارسی nolens volens یعنی چه

nolens volens


خواه و ناخواه
قانون ـ فقه : تعبدا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها