معنی و ترجمه کلمه noli me tangere به فارسی noli me tangere یعنی چه

noli me tangere


قرحه اکله ،سرطان پوست ،گل حنا،بمن دست نزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها