معنی و ترجمه کلمه nolle proseequi به فارسی nolle proseequi یعنی چه

nolle proseequi


منع تعقيب ،خود دارى از پى کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها