معنی و ترجمه کلمه nomenclator به فارسی nomenclator یعنی چه

nomenclator


فهرست لغات و اسامى ،کنيه دهنده ،لقب دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها