معنی و ترجمه کلمه nomenelature به فارسی nomenelature یعنی چه

nomenelature


فهرست اصطلاحات ،صورت اسامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها