معنی و ترجمه کلمه nominal bandwidth به فارسی nominal bandwidth یعنی چه

nominal bandwidth


پهناى باند نامى ،پهناى بانداسمى
کامپيوتر : پهناى باند اسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها