معنی و ترجمه کلمه nominal price به فارسی nominal price یعنی چه

nominal price


قيمت اسمى
بازرگانى : بهاى اسمى ،قيمت عادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها