معنی و ترجمه کلمه nominal scale به فارسی nominal scale یعنی چه

nominal scale


شاخص مقياس اسمى
معمارى : مقياس
روانشناسى : مقياس اسمى
علوم نظامى : مقياس غير واقعى مقياس تقريبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها