معنی و ترجمه کلمه nominal value به فارسی nominal value یعنی چه

nominal value


بهاى اسمى ،ارزش اسمى ،قيمت اسمى ،سهمى ،قيمت واقعى سهم که روى ان نوشته شده
قانون ـ فقه : قيمت اسمى
بازرگانى : ارزش اسمى
ورزش : مقدار اسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها