معنی و ترجمه کلمه nominal به فارسی nominal یعنی چه

nominal


غير واقعى ،اسمى ،صورى ،جزئى ،کم قيمت
معمارى : ظاهرى
قانون ـ فقه : اعتبارى
روانشناسى : اسمى
بازرگانى : اسمى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها