معنی و ترجمه کلمه nominalism به فارسی nominalism یعنی چه

nominalism


فلسفه صورى
روانشناسى : اسم گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها