معنی و ترجمه کلمه nominate به فارسی nominate یعنی چه

nominate


کانديد کردن ،ناميدن ،معرفى کردن ،نامزد کردن
ورزش : تعيين اسب براى شرکت در مسابقات اينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها