معنی و ترجمه کلمه nominated به فارسی nominated یعنی چه

nominated


نامزد کردن
قانون ـ فقه : کانديدا کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها