معنی و ترجمه کلمه nominating technique به فارسی nominating technique یعنی چه

nominating technique


روش نامزدگزينى( در گروه سنجى)
روانشناسى : روش نامزدگزينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها