معنی و ترجمه کلمه nomination به فارسی nomination یعنی چه

nomination


نام گذارى ،کانديد،تعيين ،نامزدى( در انتخابات)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها