معنی و ترجمه کلمه nominative appositive به فارسی nominative appositive یعنی چه

nominative appositive


اسمى که بعلت بدل شدن حالت فاعليت پيدا کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها