معنی و ترجمه کلمه nominative indepdent به فارسی nominative indepdent یعنی چه

nominative indepdent


اسم منادى ،اسمى که در حالت نداواقع شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها