معنی و ترجمه کلمه nominee به فارسی nominee یعنی چه

nominee


کانديدا،نامزد،کانديد شده ،منصوب ،تعيين شده ،ذينفع
قانون ـ فقه : نماينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها