معنی و ترجمه کلمه nomograph به فارسی nomograph یعنی چه

nomograph


روانشناسى : نمودار محاسباتى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها