معنی و ترجمه کلمه non abstainer به فارسی non abstainer یعنی چه

non abstainer


کسيکه از استعمال نوشابه پرهيز ننمايد،نا پرهيز گار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها