معنی و ترجمه کلمه non ambiguous به فارسی non ambiguous یعنی چه

non ambiguous


نامبهم ،غيرمبهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها