معنی و ترجمه کلمه non claim به فارسی non claim یعنی چه

non claim


فروگذارى از اقامه دعوادر مدت قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها