معنی و ترجمه کلمه non commissioned officer به فارسی non commissioned officer یعنی چه

non commissioned officer


علوم نظامى : درجه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها