معنی و ترجمه کلمه non compos mentis به فارسی non compos mentis یعنی چه

non compos mentis


محجور( در حقوق)،داراى فکر معلول ،فاقدقوه تعقل و ادراک
روانشناسى : محجور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها