معنی و ترجمه کلمه non condensing به فارسی non condensing یعنی چه

non condensing


ماشين بخارى که بخار کار کرده رابجاى اينکه تبديل به اب کند بهوامى فرستد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها