معنی و ترجمه کلمه non degradable pollutant به فارسی non degradable pollutant یعنی چه

non degradable pollutant


الاينده تجزيه پذير
زيست شناسى : الاينده ناشکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها