معنی و ترجمه کلمه non feasnce به فارسی non feasnce یعنی چه

non feasnce


کوتاهى ،قصور،غفلت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها