معنی و ترجمه کلمه non intervention به فارسی non intervention یعنی چه

non intervention


بر کنارى ،عدم مداخله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها