معنی و ترجمه کلمه non matriculated به فارسی non matriculated یعنی چه

non matriculated


دوره دبيرستان را بپيان نرسانده يا بدانشگاه پذيرفته نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها