معنی و ترجمه کلمه non renewable resource به فارسی non renewable resource یعنی چه

non renewable resource


منبع تجديد ناپذير
زيست شناسى : منبع بازگشت ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها