معنی و ترجمه کلمه non resistance به فارسی non resistance یعنی چه

non resistance


عدم مقاومت ،تسليم( به زمامداران)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها